Clicky

Mimari Fotoğrafçılık

Akla gelebilecek her türlü projede, yazılı bilgilerin destekleyicisi olan fotoğraflar, profesyonel fotoğrafçılık ilkelerine göre çekilirler. Binaların ve şehirlerin fotoğraflanması ise, mimari fotoğrafçılığın çalışma alanına girer. Şehir içi fotoğraf belgesellerinin oluşturulması, binaların oluşum aşamalarının belgelendirilmesi, fotoğraflanan binanın çevresi ile olan kültürel bütünlüğünün vurgulanması, tarihi binaların geçmişten günümüze değişiminin gözlenmesi, arkeolojik yapıların fotoğraflanması gibi konular mimari fotoğrafçının özel ilgi alanındadır. Mimari fotoğrafçılık, yapılara ya da şehirlere sadece tarihi ve estetik yönden yaklaşmaz. Aynı zamanda binaların oluşturulma süreçlerinde çeşitli projeler için verilerin toplanması ve bu verilerin belgelenmesi için de mimari fotoğrafçılar tercih edilir. Mimari fotoğrafçılarının diğer bir hedefi, çeşitli çekim teknikleri kullanarak yapıların estetik yönlerini vurgulamak, durağan nesneler ile oluşturulan fotoğraflar ile belirgin bir konuyu yakalamaktır. Ayrıca şehirlerin doğal afetlerden önceki ve sonraki hallerinin karşılaştırılması için de mimari fotoğrafçılık kullanılır. Tüm bu alanların çeşitliliğine bakılırsa bu mesleğin mensuplarının konu edinebileceği alanların oldukça fazla olduğu görülecektir.

Mimari Fotoğrafçılarını Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Mimari fotoğrafçı seçerken dikkat edilmesi gereken hususların başında, fotoğrafçının mesleki nitelikleri gelir. Kişinin alanı hakkındaki tecrübesi önemlidir. Mimarlık mesleğinin akademik anlamdaki gelişimi, geçmişten günümüze birçok mimari akımı doğurmuştur. İyi bir mimari fotoğrafçı, az çok mimarlık ile ilgilenmeli, bu akımların özelliklerini bilmeli ve bunları uygun biçimde entegre ederek doğru mimari fotoğraflar çekebilmelidir. Mimari fotoğraf sergilerinde, önemli olan fotoğraflardaki yapı değil fotoğrafın kendisi ve doğru bir teknik ile çekilip çekilmediğidir. Bu yüzden mimari fotoğrafçı seçerken, fotoğrafçının çeşitli çalışmalarını doğru bir teknik bilgi ile inceleyip eleştirebilecek bir kişiden yardım almakta fayda vardır.

Turizm merkezi mimari fotoğrafı

Bir mimari fotoğrafçıda bulunması gereken en temek özellik keşif yeteneğidir. Yapıların soyut ve somut değerlerinin en vurgulayıcı şekilde yansıtılması bu yetenek ile ilgilidir. Dolayısıyla tercih etmiş olduğunuz fotoğrafçıda bu yeteneğin bulunup bulunmadığına dikkat etmeniz gerekir.  Kaliteli mimari fotoğrafçısı, bir stüdyo fotoğrafçısından farklı olarak çekim için gerekli olan ışığı ve bunun gibi temel teknik ortam kurallarını kontrol edemez. Şehirlerin ve binaların dış çekimlerinin gerçekleştirilmesinde bu durum geçerlidir. Fotoğrafçının uygun olmayan koşulları tolere edip edemediğine ve uygun olmayan çekim koşullarında çabuk pes edip etmiyor olmasına dikkat edilmelidir.  Fotoğrafçının eğitim durumu, alanı ile ilgili yurtdışı bağlantıları, daha önce almış olduğu projeler de bu konuda önemli belirleyicilerdir.

İyi Mimari Fotoğrafçısı Seçmek Neden Önemlidir?

Mimari fotoğrafların büyük bir çoğunluğu akademik çalışmalarda kullanılır. Akademik çalışmalarda en önemli nokta doğruluktur. Fotoğrafların resmi belge olarak kullanıldığı bu çalışmalar, çalışmadan faydalanmak isteyen kişileri yanıltmamalıdır. Arkeolojik çalışmaların incelenmesi ve fotoğraflarla belgelenmesi, insanlık tarihini değiştirecek olaylara tanıklık edebilir. Bu sebeple bu çekimlerde de %100 doğruluk şarttır. Doğal afetlerden etkilenmiş şehirlerin fotoğrafları, şehir belgeselleri oluşturmak adına çekilen fotoğraflar kimi zaman toplumsal meselelere yön verir. Bu yönlendirmenin doğru yapılması, toplumsal sorunlara getirilen çözümlerin uzun vadede doğru etkileri sağlamasının temelini oluşturur.

Mimari fotoğrafçısı seçmek

Mimari fotoğraflar, kimi zaman tanıtım projelerinde ve sergilerde ticari amaçlı kullanılır. Dolayısıyla bu projelerde kullanılan fotoğraflar amacına en iyi şekilde ulaşmalı ve proje sahibine yeterli finansmanı sağlayabilmelidir. Tüm bu sayılan gerekliliklerin temelinde mimari fotoğrafçısının teknik bilgisi ve mesleki nitelikleri yatar. Bu konular bakımından üst düzey bir çalışma performansı sergileyebilen fotoğrafçıların tercih edilmesi tüm bu gerekliliklerin en doğru şekilde yerine getirilmesi bakımından önemlidir.

Mimari fotoğrafçılık çekimleri Ne Kadar Sürer?

Mimari fotoğraf çekimlerinin süresi, söz konusu projenin konseptine bağlıdır. Akademik çalışmalarda bu süre çok daha uzundur. Ancak tek bir mimari yapının, profesyonel fotoğrafçılık ilkelerine uygun olarak çekiminin gerçekleştirilmesi üzerinden konuşulacak olursa, çekim için gerekli tüm şartların uygun olduğu göz önünde bulundurularak belirli bir süre vermek mümkündür. Böyle bir çalışmanın çekimleri yaklaşık olarak 2 -3 günde tamamlanabilir. Mimari fotoğraf çekiminin ilk basamağı keşiftir. Keşif aşaması fotoğrafın temelini oluşturup esas kalite üzerinde büyük oranda etkili olduğundan, üzerinde durulması gereken bir aşamadır. Bu aşamanın süresine ve dış çekimlerdeki ışık faktörünün uygunluğu göz önüne alındığında çekim sürelerinin birkaç gün ya da birkaç hafta arasında değişmesi mümkündür.

Mimari Fotoğrafçıların Fiyatları Ne Kadardır?

Mimari fotoğrafçıların fiyatları, fotoğrafçının tercih edilirliği ile ilgili bir durumdur. Özellikle yurtdışı projelerinde sıklıkla tercih edilen, ismini duyurmuş ve bu konuda belli bir birikim elde etmiş profesyonellerin mimari fotoğrafçılık ücretleri yüksektir. Henüz ufak çaplı projelerde kendini göstermeye başlamış, gelişime ihtiyaç duyan fotoğrafçılar daha uygun fotoğrafçılık ücretlerine ihtiyaç duyulan kişiler tarafından tercih edilebilir.